Ymgynghoriad ar safonau iaith Gymraeg i wella gwasanaethau ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn y sector iechyd

Bydd y safonau yma yn galluogi Comisiynydd y Gymraeg i osod dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg ar gyrff yn y sector iechyd.

Mae'r rheoliadau a fydd yn pennu'r safonau wedi eu drafftio gyda'r nod o:

  • wella'r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan gyrff yn y sector iechyd yn Gymraeg
  • cynyddu'r defnydd o wasanaethau Cymraeg trwy gynnig gwasanaethau yn Gymraeg heb fod angen i bobl ofyn amdanynt
  • ei gwneud yn eglur i gyrff  beth sydd angen iddynt ei wneud mewn perthynas â'r Gymraeg
  • sicrhau bod lefel briodol o gysondeb o ran y dyletswyddau a osodir ar gyrff yn yr un sectorau.


Llywodraeth Cymru yn ceisio sylwadau gan aelodau'r cyhoedd, y cyrff a fydd yn destun y cylch yma o safonau, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb ynddynt.

Mae'r dogfennau ymgynghori gan gynnwys ffurflenni ymateb ar-lein yn safonol ac Hawdd ei Ddeall ar gael ar y wefan.

Dyddiad cau: 14/10/16