Ymgynghoriad ar ddiweddariad o’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig i Gymru

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn pobl ag awtistiaeth a'u rhieni, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau a chymorth.

Maent wedi nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu arfaethedig gan gynnwys:

  • codi ymwybyddiaeth, gwybodaeth, a hyfforddiant
  • asesu, diagnosis a chymorth
  • mynd i'r afael ag anghenion cymorth
  • addysg a chyflogaeth.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Mai 2016.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/autism/?skip=1&lang=cy