Ymgynghoriad ar Cefnogi Dysgwyr â Gofal Iechyd

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ynghylch y fersiwn ddrafft ddiwygiedig o’r ddogfen ganllawiau Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd.

Mae'r canllawiau cyfredol ddogfen "Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol" yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddiwallu anghenion addysgol plant a phobl ifanc sydd ag anghenion meddygol yn y lleoliad addysg. Mae'r cyfarwyddyd yn cynnig cyngor ar sut mae ysgolion yn llunio polisïau i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion meddygol.

Dylai'r cwestiynau gael eu darllen ar y cyd â'r drafft Cefnogi Dysgwyr â Gofal Iechyd dogfen gyfarwyddyd , sy'n disodli'r Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion ddogfen gyfarwyddyd Anghenion Meddygol. http://gov.wales/consultations/education/supporting-learners-with-healthcare-needs/?skip=1&lang=cy 

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 29 Ebrill 2016.