Ymgynghoriad ar Gwasanaeth Gofal Llygaid ar gyfer Ddisgyblion Ysgol yng Nghymru

Llywodraeth Cymru yn cynnig bod profion llygaid yn cael eu cynnig i ddisgyblion sy’n cael eu haddysgu mewn ysgolion arbennig.

Bydd yn rhan newydd o Wasanaethau Gofal Llygaid Cymru sy'n bodoli eisoes fel rhan o ofal sylfaenol.

Bydd timau Offthalmig Ysgolion Arbennig, a fydd yn cynnwys optometryddion, orthoptwyr ac optegwyr cyflenwi, yn darparu'r gwasanaeth i ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod amser ysgol.

Mae nam ar y golwg a dallineb yn gymharol brin ymysg plant. Serch hyn, mae gan blant ag anableddau dysgu risg llawer uwch o broblemau gyda'u golwg ac anhwylderau iechyd llygaid. Yn ogystal, mae yna dystiolaeth bod rhwystrau sy'n eu rhwystro rhag cael gofal llygaid ac felly bod llawer o anghenion nad ydynt cael eu diwallu.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/eye-care/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 2 Mai 2016.