Ymgynghoriad ar Papur Gwyrdd: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd

Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael eich barn ar sut y gallant wella ansawdd a llywodraethu yn y GIG.

Mae'r Papur Gwyrdd hwn yn: 

  • amlinellu'r systemau presennol sy'n cefnogi ansawdd a llywodraethu yn y GIG yng Nghymru
  • ceisio cael eich barn ar beth arall y gallwn ni ei wneud i wella, gan gynnwys defnyddio deddfwriaeth o bosibl.

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i ystyried a thrafod:

  • y ddeddfwriaeth sydd ei hangen i helpu i wella ymhellach ansawdd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru
  • y strwythurau sefydliadol a llywodraethu presennol yn dilyn y diwygiadau mawr diwethaf ym maes iechyd yn 2009.

Mae'r papur yn llywio'r drafodaeth gyhoeddus ar amryw o bynciau llosg megis:

  • rôl Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
  • arweinyddiaeth yn GIG Cymru
  • rôl adborth cleifion.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/service/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 20 Tachwedd 2015.