Ymgynghoriad ar y cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol

Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol.

Cafodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Gydsyniad Brenhinol ar 1 Mai 2014. Y Ddeddf yw'r sylfaen i fframwaith statudol newydd  ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Cyhoeddir y cod ymarfer o dan adran 145.

Mae'r cod ymarfer yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn mesur y cynnydd mae awdurdodau lleol yn eu gwneud yn erbyn y dyletswyddau dan y Ddeddf.

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/performance/?skip=1&lang=cy

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 24 Ebrill 2015.