Ymgynghoriad ar cynllun costau teithio gofal iechyd y GIG

Mae’r papur ymgynghori cychwynnol hwn yn ceisio sylwadau a syniadau ar sut gall newidiadau posibl i’r cynllun costau teithio gofal iechyd helpu cleifion cymwys i gael mynediad at wasanaethau iechyd.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw:

  • amlinellu'r wybodaeth sydd eisoes wedi'i chasglu a'r materion pwysig y mae angen eu hystyried ac ymchwilio iddynt
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth ystyried ystod o syniadau ar newidiadau posibl i'r cynllun
  • nodi pa fanteision sydd i gleifion o'r newidiadau posibl
  • deall goblygiadau'r newidiadau i'r Byrddau Iechyd
  • ystyried potensial y cynigion o ran creu arbedion effeithlonrwydd mewn meysydd eraill.

Mae modd ymateb i'r papur ymgynghori cychwynnol tan 24 Chwefror 2015.

Bydd unrhyw gynigion manwl yn destun ymgynghoriad pellach ar yr amser priodol.