Gorchwyl y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu yw darparu cyngor i Lywodraeth Cymru i ysbrydoli datblygiad polisi anabledd dysgu. Yn yr adran hon gallwch gadw gyda'r oes â'r polisïau diweddaraf sy'n dylanwadau ar fywydau pobl ag anabledd dysgu a'r bobl sy'n eu cefnogi.