Hwb ariannol i helpu rhieni gydag anableddau

Bydd prosiect sy’n helpu gweithwyr proffesiynol i gefnogi rhieni ag anableddau dysgu yn well yn parhau ac yn ehangu, diolch i gyllid gan Ymddiriedolaeth Esmée Fairbairn.

Mae'r Working Together with Parents Network (WTPN) yn brosiect ar y cyd rhwng Canolfan Norah Fry ar gyfer Astudiaethau Anabledd ym Mhrifysgol Bryste, Anabledd Dysgu Cymru, a Chomisiwn Anabledd Dysgu yr Alban (SCLD).

Bydd y prosiect tair blynedd o £462,000 gan Ymddiriedolaeth Esmée Fairbairn yn galluogi'r Rhwydwaith i sicrhau bod safbwyntiau, anghenion a hawliau rhieni ag anableddau dysgu yn cael eu hadlewyrchu'n gyffredin yn yr holl bolisïau, arferion a gweithdrefnau teuluol.