Cynhadledd Gwireddu’r Ymrwymiad 2016, Caerdydd

Mae Gwireddu’r Ymrwymiad: cyfeiriad nyrsio anableddau dysgu yn y dyfodol yn gynhadledd ddeuddydd gyffrous a fydd yn dod â phrif siaradwyr, enghreifftiau o nyrsio anableddau dysgu ac arferion rhagorol gweithwyr proffesiynol perthynol ynghyd o bob cwr o’r DU ac Iwerddon ochr yn ochr â lleisiau pobl ag anableddau dysgu.

Bydd yn ymchwilio i'r heriau y mae pobl ag anableddau dysgu'n eu hwynebu a sut mae nyrsys anableddau dysgu'n ymateb i'r heriau hynny er mwyn cefnogi pobl ag anableddau dysgu a'u gofalwyr i fyw bywydau hapusach ac iachach.

Cofrestru nawr ar agor ar gyfer cynhadledd Gwireddu'r Ymrwymiad 2016: 21 a 22 Tachwedd, Stadiwm Swalec, Caerdydd