Mae Cymuned Ymarfer ym maes Ymddygiad Heriol (CYymYH) yn rwydwaith o bobl sydd â diddordeb mewn datblygu syniadau ac agweddau arloesol ar gyfer gwella ansawdd bywyd pobl ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol yng Nghymru. Mae'r grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn i rannu arferion gorau, trafod materion a chyfrannu tuag at ddatblygiadau polisi.

I gael rhagor o wybodaeth am y grŵp a'r hyn y mae'n ei wneud, cliciwch ar y cysylltau yn y ddewislen ar yr ochr dde.

Bydd cyfarfod nesaf  CYymYH yn digwydd ar 13 Medi 2016 yn Cefn Lea, Dolfor, Y Drenewydd SY16 4AJ. Mae lleoedd yn brin, felly cysylltwch â Karen Barnett cyn gynted ag y bo modd os hoffech ddod. Bydd yr agenda ar gael yn fuan.

Os hoffech ymuno â'r grŵp neu neilltuo lle yn y cyfarfod nesaf, e-bostiwch Karen Barnett:  Karen.Barnett2@wales.nhs.uk