Trawsnewid gofal

Trawsnewid gofal ar gyfer pobl ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol

Bwriad

Cafodd yr is-grŵp hwn ei sefydlu yn 2014 gyda'r bwriad canlynol:

"Gwneud gwasanaethau'n well i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru sydd ag ymddygiad heriol, neu sydd mewn perygl o ddatblygu ymddygiad heriol."

Prif waith y grŵp i'w ystyried yr adroddiad, a gomisiynwyd gan y GCAD, gan Gymuned Ymarfer Ymddygiad Heriol Cymru Gyfan o'r enw 'Transforming Care in Wales for people with learning disabilities and challenging behaviour - An action plan in response to the Winterbourne View abuse' (Saesneg yn unig), 2013.

Sut y byddwn ni'n gwneud hyn:

•    Fe fyddwn ni'n defnyddio Cymuned Ymarfer Ymddygiad Heriol Cymru Gyfan i'n helpu.
•    Fe fyddwn ni'n nodi 5 blaenoriaeth uchaf yr adroddiad.
•    Fe fyddwn ni'n cynllunio'r camau sydd eu hangen i gyflawni'r 5 blaenoriaeth.
•    Fe fyddwn ni'n gweithio gyda'r Grŵp Cynghori i helpu i wneud yn siŵr bod y camau'n digwydd.


Aelodaeth

Mae 20 aelod yn y grŵp gan gynnwys cynrychiolwyr o'r byd iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, y sector gwirfoddol a chyrff rheoleiddio. Mae Dr. Edwin Jones, Ymgynghorydd Datblygu Gwasanaeth Bwrdd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn cadeirio'r grŵp gyda chymorth gan ei gydweithiwr Prof. Kathy Lowe.

  • Presentation on work of transforming care subgroup Feb 2015 : PDF
  • Transforming Care progress report March 2016 final : PDF