Anghydraddoldebau iechyd

Anghydraddoldebau mewn iechyd ac phenderfynyddion cymdeithasol iechyd

Diffiniad anghydraddoldebau iechyd

'Nid yw iechyd pobl ag anabledd dysgu cystal â iechyd eu cymheiriaid sydd heb anabledd, gwahaniaethau mewn iechyd y gellir, i raddau, eu hosgoi.  Yn ôl fel mae'n digwydd, mae'r gwahaniaethau hyn yn cynrychioli anghydraddoldebau iechyd.' (Diffiniad gwreiddiol yn Saesneg o 'Improving Health and Lives Learning Disabilities Observatory,' 2012)

Amcan

Nodi meysydd gwaith ac argymell camau fydd yn helpu i ostwng yr anghydraddoldebau iechyd sy'n brofiad i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Ffrydiau gwaith

Mae arweinydd yr is-grŵp, Dr Ray Jacques, yn cydlynu'r gwaith sy'n cael ei wneud yn y ffrydiau gwaith canlynol:

  1. Mesur anhydraddoldebau mewn iechyd yng Nghymru ac effaith yr hyn sy'n pennu iechyd ar bobl ag anabledd dysgu.
  2. Adolygu a gwneud argymhellion ar effaith yr Archwiliad Iechyd Blynyddol Cymreig.
  3. Darparu cyngor ar effaith y newidiadau mewn polisi cymdeithasol ar iechyd a chefnogaeth i gael gafael ar ofal iechyd.
  4. Adolygu a gwneud argymhellion ynghylch darpariaethau'r GIG mewn gofal sylfaenol, gofal eilaidd a gofal arbenigol y GIG yng Nghymru.
  5. Rhoi cyngor ar dystiolaeth a gweithgaredd ymchwilio i iechyd pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.
  6. Adolygu a gwneud argymhellion ynghylch arfer da ledled Cymru.
  • Is-grŵp Anghydraddoldebau Iechyd - Cyflwyniad (Saesneg yn unig):  PDF