Ffrydiau gwaith

Cyfrifoldeb y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu yw darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ar sail datblygu polisi anabledd dysgu. I wneud hyn, penderfynodd y grŵp ganolbwyntio ar y ffrydiau gwaith canlynol:

  • Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy
  • Anghydraddoldebau iechyd ac phenderfynyddion cymdeithasol iechyd
  • Trawsnewid gofal ar gyfer pobl ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol (ymateb i sgandal Winterbourne View)
  • Eiriolaeth
  • Cyfuniad a chynhwysiant cymdeithasol

Mae is-grwpiau wedi cael eu sefydlu i fwrw ymlaen â'r gwaith ar anghydraddoldebau iechyd, trawsnewid gofal ac eiriolaeth. Bydd yr is-grwpiau hyn yn cynnwys ac yn ymwneud â phobl o'r tu allan i'r GCAD, sydd â gwybodaeth berthnasol ac arbenigol. Bydd yr is-grwpiau yn adrodd yn ôl i'r GCAD yn rheolaidd.