Am fwy o wybodaeth neu i adael i ni wybod beth rydych chi'n feddwl, cysylltwch â Samantha Williams, Swyddog Gwybodaeth GCAD.

Cyfeiriad

Anabledd Dysgu Cymru

41 Cilgant Lambourne

Parc Busnes Caerdydd

Llanisien

Caerdydd

CF14 5GG


Edrych ar Fap mwy

Ffôn

029 2068 1177

Ffacs

029 2075 2149

Ein horiau swyddfa yw 9am i 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener