Wayne Crocker

Rydw i'n aelod o'r GCAD ac yn Gyfarwyddwr i Mencap Cymru, mudiad ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'u gofalwyr a phobl sydd am wneud Cymru yn well lle i fyw ynddi ar gyfer pobl ag anabledd dysgu.

Rydw i wedi gweithio i Mencap Cymru am bron i 17 mlynedd a chyn hynny roeddwn i'n gweithio gydag elusen fach sy'n cefnogi pobl ag anabledd dysgu yng Nghaerdydd.

Y peth rydw i'n ei garu ynglŷn â fy ngwaith yw helpu pobl ag anabledd dysgu i gael yr hunanhyder i ddweud eu barn. Rydw i'n ei hoffi pan fydd asiantaethau'n cael eu herio ac yn newid y ffordd maen nhw'n gweithio er mwyn cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael eu cynnwys.

Yn ogystal â fy ngwaith gyda Mencap rydw i hefyd yn ynad yng Ngwent. Fe ddewisais i wneud hyn gan fy mod i wedi synnu cyn lleied o gefnogaeth mae pobl ag anabledd dysgu yn ei gael os ydyn nhw'n gorfod mynd i'r llys. Rydw i wir yn mwynhau gwirfoddoli fel ynad ac yn meddwl y dylai mwy o bobl gymryd rhan.

Un o brofiadau gorau fy mywyd oedd neidio allan o awyren ddwy waith mewn hanner awr i godi arian ar gyfer Mencap Cymru. Un o'r profiadau gwaethaf oedd siarad mewn digwyddiad gyda Dawn Gullis (Swyddog Materion Allanol Mencap Cymru sydd ag anabledd dysgu) mewn cwt yng nghanol Botswana mewn gwres o 48 gradd. Roedd y cyfarfod yn dda iawn ac roedd Dawn yn rhagorol ond roedd yr haul a'r gwres yn rhywbeth arall!