Sophie Hinksman

Fy enw i yw Sophie Hinksman. Fi yw cyd-gadeirydd y GCAD. Fi hefyd yw Cadeirydd Cyngor Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, llais yr aelodau ar ran pobl ag anabledd dysgu ar draws Cymru a Swyddog Materion Allanol fy ngrŵp Pobl yn Gyntaf lleol yn Sir Benfro.

Rydw i'n byw yn annibynnol ac yn gweithio'n llawn amser fel gweithiwr gofal i hen bobl sydd â dementia mewn cartref preswyl yn ogystal â gwirfoddoli gyda Phobl yn Gyntaf. Rydw i'n mwynhau popeth rydw i'n wneud yn fy ngwaith ac yn dysgu o fy mhrofiadau. Rydw i wedi cymryd rhan mewn pethau gyda Phobl yn Gyntaf am dros chwe blynedd, ers i mi adael cartref a dod yn annibynnol ac rydw i wedi cael cefnogaeth dda iawn gan bobl.

Roeddwn i am gymryd rhan yn y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu newydd gan fy mod i'n teimlo ei fod yn gyfle da i mi gael mwy o brofiad, gwybodaeth a deall mwy am wleidyddiaeth a pholisïau'n ymwneud â phobl ag anabledd dysgu.

Pan dydw i ddim yn rhy brysur yn gweithio, rydw i'n hoffi bwyta allan, mynd i gymdeithasu â ffrindiau, chwarae bingo, chwarae pŵl, chwarae bowls a gwylio ffilmiau a mynd ar wyliau.