Samantha Williams

Fi yw Swyddog Gwybodaeth y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu (GCAD).

Fy rôl i yw hyrwyddo gwaith y grŵp, rhoi gwybod i bobl am y datblygiadau mwyaf diweddar ac edrych i weld pa faterion sy'n bwysig i bobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd er mwyn i mi fedru dweud wrth yr aelodau eraill. Rydw i'n creu cylchlythyrau mewn ffurf safonol ac mewn ffurf Hawdd ei Deall yn ogystal ag edrych ar ôl y wefan a sianeli'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y GCAD a Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru. Rydw i hefyd yn mynd i ddigwyddiadau ar draws Cymru i weld beth sy'n digwydd ym maes anabledd dysgu ac i ddweud wrth bobl am waith y GCAD.

Rydw i wedi bod yn y rôl hon ers Ionawr 2009 ac wrth fy modd yn gweithio i wella bywydau pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd.

Mae gen i ddau o blant sy'n fy nghadw i'n brysur iawn ond pan gaf i gyfle rydw i wrth fy modd yn darllen, yn mynd allan gyda ffrindiau a theithio i Sbaen.