Ruth Northway

Fe ges i fy mhenodi fel cyd-gadeirydd y GCAD ym mis Chwefror 2015.

Rydw i'n gweithio ym Mhrifysgol De Cymru. Mae fy ngwaith yn cynnwys dysgu nyrsys a gwneud ymchwil.

Rydw i'n aelod o'r GCAD ac rydw i'n cynrychioli'r rhwydwaith ymchwilio yng Nghymru sydd â diddordeb mewn ymchwilio i anabledd dysgu (Rhwydwaith Ymchwilio i Awtistiaeth ac Anabledd Dysgu - LDAN). Ar hyn o bryd, mae fy ymchwil yn ymwneud â phroblemau iechyd y mae'n bosibl i bobl ag anabledd dysgu eu cael. Rydw i hefyd yn ymchwilio i gam-drin a chadw pobl yn ddiogel. Rydw i'n hoffi gwneud fy ymchwil mewn partneriaeth â phobl ag anabledd dysgu.

Cyn gweithio yn y brifysgol roeddwn i'n gweithio fel nyrs anabledd dysgu. Roeddwn i'n gweithio mewn timau preswyl a chymunedol yng Nghymru a Lloegr.

Rydw i'n byw yn Ne Cymru gyda fy nghi. Mae hi'n gi defaid ac rydw i'n ei galw hi'n Meg. Rydw i'n mwynhau mynd â hi am dro hir (yn enwedig pan dydy hi ddim yn bwrw glaw!).