Pauline Young

Fy enw i yw Pauline Young ac rydw i wedi cynrychioli lleisiau a hawliau rhieni a gofalwyr yng Nghymru am lawer o flynyddoedd. Rydw i wedi priodi ac mae gen i ddau o blant sy'n oedolion bellach. Mae fy mab hyfryd, Michael, â syndrom Down ac mae hefyd yn dioddef o awtistiaeth yn ddifrifol.

Rydw i wedi gweithio gyda'r sector gwirfoddol am dros 30 mlynedd. Ar hyn o bryd rydw i'n Gadeirydd Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan Pobl ag Anabledd Dysgu ac roeddwn i'n Gadeirydd Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a'r Fro am nifer o flynyddoedd. Rydw i hefyd yn ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Tai Mirus ac o 2004-2010 roeddwn i'n ymddiriedolwr Cymru i Gronfa'r Teulu (Family Fund).

Ym 1995, gofynnwyd i mi reoli cyfleuster gofal seibiant a hamdden sy'n cael ei redeg gan 'Gweithredu dros Blant' ar gyfer plant anabl yn Y Rhondda. Fe es i ymlaen i reoli prosiect 'Viva!', mudiad gwirfoddol sy'n darparu cyfleoedd hamdden a hyfforddiant i dros 200 o bobl ifainc sydd ag amrywiaeth o anableddau. Rydw i hefyd wedi bod yn aelod o fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ers 2002.

Yn 2010 cefais fy ngwobrwyo â'r MBE am wasanaethau i'r anabl yng Nghymru.