Joe Powell

Fy enw i yw Joe Powell ac rydw i wedi bod yn Gyfarwyddwr Cenedlaethol Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ers Hydref 2012 yn dilyn chwiliad ar draws y wlad am rywun ag anabledd dysgu i fod yn ben ar y mudiad. Cefais wybod bod syndrom Asperger arna i ym 1996 pan oeddwn i'r 20 oed a bum yn byw yn y system gofal cymdeithasol am 11 mlynedd ac am lawer o flynyddoedd nid oeddwn i'n gallu siarad. Ar ôl dod ymlaen yn dda mewn gofal cymdeithasol, roedd yn rhaid i mi frwydro i adael a byw y bywyd annibynnol rydw i erbyn hyn yn ei gymryd yn ganiataol. Mae hyn wedi fy ngwneud i'n benderfynol o helpu pobl eraill i wneud yr un peth. Rydw i'n siaradwr rhyngwladol ar awtistiaeth, yn eiriolwr awtistiaeth ac yn siaradwr cenedlaethol ar bersonoli a chyllidebau i'r unigolyn.

Fe wnes i ddechrau cynrychioli Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ar y Grŵp Cynghori ym maes Anabledd Dysgu yn fuan ar ôl cael fy mhenodi fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol. Rydw i'n rhannu brwdfrydedd ac ymrwymiad yr aelodau eraill a Llywodraeth Cymru i gyflawni canlyniadau o safon i bobl ag anabledd dysgu ar draws Cymru.

Ar hyn o bryd rydw i'n astudio am Radd Cyd-anrhydedd mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Mae fy niddordebau yn cynnwys cefnogi Clwb Pêl-droed Sunderland, casglu stampiau, ffotograffiaeth ac rydw i'n gefnogwr brwd o gerddoriaeth a chomedi.