Jim Crowe

Fi yw Cyfarwyddwr Anabledd Dysgu Cymru, y mudiad ambarél ar gyfer dros 90 o fudiadau'r trydydd sector sy'n gweithio ym maes anabledd dysgu. Rydw i wedi bod yn y swydd hon am dros 25 mlynedd ac yn dal eisiau gweld fy mudiad yn cyflawni ei fwriad o: 'Greu Cymru sy'n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn sydd ag anabledd dysgu.'

Rydw i'n frwdfrydig dros bopeth Celtaidd a Gwyddelig. Rydw i'n ceisio cadw'n heini a chwarae pêl-droed 5 bob ochr. Rydw i hefyd yn mwynhau gwylio pêl-droed a rygbi ac yfed ambell wydriad o win! Rydw i'n dysgu Ffrangeg ac yn mwynhau gwylio ffilmiau Ewropeaidd yn 'Chapter' yng Nghaerdydd.