Christine Griffiths

Rydw i'n aelod o'r GCAD ac yn gynrychiolydd o PCThC (Pwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru).

Rydw i'n Bennaeth Proffesiynol Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd ar ran Bwrdd Cyfarwyddwyr Anabledd Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Rydw i wedi bod yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd am dros 30 mlynedd. Treuliwyd y rhan fwyaf o'r blynyddoedd hynny yn gweithio'n benodol gyda phobl ag anabledd dysgu, yn eu cefnogi i fedru cyfathrebu'n fwy effeithiol yn y gymuned a chael mwy o reolaeth dros eu bywydau gan wneud dewisiadau a chymryd rhan. Mae therapyddion iaith a lleferydd hefyd yn cefnogi medrau bwyta ac yfed diogel er mwyn gwella iechyd ac ansawdd bywyd pobl. Yn fwy diweddar rydw i wedi bod ynghlwm wrth ddiagnosio anhwylderau ar y spectrwm awtistig (ASD) ac rydw i'n gyffrous ynghylch bod yn rhan o ddatblygiad y gwasanaethau hyn. Rydw i wastad wedi mwynhau ochr ymarferol fy swydd sydd wedi fy ngalluogi i weithio gydag amrywiaeth eang o bobl mewn gwahanol sefydliadau.

Ar nodyn personol, mae gen i ddau o blant, gydag un ohonynt wedi gadael cartref. Mae'r ddau yn fy nghadw i'n brysur fel gwasanaeth cludo o'r fan hyn i'r fan draw a ffynhonnell cyflenwi eu cyllid! Rydw i wrth fy modd yn mynd allan i lawer o wahanol weithgareddau cymdeithasol megis y sinema, y theatr, bale, sioeau cerdd a chyngherddau gyda'm ffrindiau neu'm teulu ac rydw i hefyd yn mwynhau gwydraid neu ddau o win.