Catherine Watchorn

Fy enw i yw Catherine Watchorn. Rydw i'n 27 mlwydd oed ac rydw i'n dod o Sir Fôn yng Ngogledd Cymru.

Fi yw'r person cyntaf o Sir Fôn i ddod yn aelod o'r GCAD. Rydw i'n aelod o Bobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ac yn mynd i gyfarfodydd y Cyngor Cenedlaethol gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Cyngor ac Advocatiaeth Gogledd Cymru neu GCAGC. Maen nhw hefyd yn fy nghefnogi i fynd i gyfarfodydd GCAD yng Nghaerdydd.

Rydw i hefyd yn gweithio ar wybodaeth hawdd ei deall gyda Barod, cwmni sydd er lles y gymuned, achos bod arna i eisiau helpu pobl i ddeall llythyrau a thaflenni.