Aelodau

Yr aelodau yw:

Pobl ag anabledd dysgu, rhieni a gofalwyr, cynrychiolwyr o fyd addysg a iechyd, awdurdodau lleol, y maes ymchwilio, y sector gwirfoddol, darparwyr gwasanaeth ac unigolion.