Cynghori Llywodraeth Cymru ar y materion sy'n dylanwadu ar ansawdd bywyd pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a'r rhai sy'n eu cefnogi. Helpu i lunio polisi ac arfer Cymru. Rhannu gwybodaeth a gwybodaeth arbenigol. Ymroi i wneud pethau gyda'r gymuned.

`